10 từ dễ sai chính tả trong tiếng Anh

Dưới đây là 10 từ hay bị sai về chính tả mà chúng ta thường mắc phải. Để khắc phục, một trong những cách hữu hiệu là các bạn có thể viết lại từ đó nhiều lần.

1. Acceptable

Thường thì hậu tố -able hay bị nhầm lẫn với -bile, -ebl. Mẹo nhỏ để ghi nhớ: khi bạn đi nhà hàng, hãy ‘accept’ the “t-able”.

2. Accommodate

Từ này là một từ đủ “rộng” bao gồm 2 chữ “c” và 2 chữ “m”

3. Believe

Là một từ rất dễ viết nhầm vị trí của e & i. Có một chú ý nhỏ “i” thường đứng trước “e”, trừ khi trong những bắt đầu bằng “c”.

4. Column

Âm câm “n” rất dễ bị lãng quên khi theo sau “m”

5. Conscience

Mặc dù âm phát ra là “shhhh”, đừng nhầm lẫn vị trí “c” và “s”.

6. Definite

Phát âm từ nghe có vẻ kết thúc bằng “it”, nhưng đừng quên âm “e” câm ở cuối.

7. Embarrass

Đừng bối rối với 2 chữ “r” cùng với 2 chữ “s”.

8. Foreign

Đây là một trong những từ trong tiếng Anh không theo quy tắc i đứng trước e

9. Grateful

Từ này nghe có vẻ như “great” để nói “grateful”, nhưng không có từ “great” nào cả

10. Ignorance

Đừng ngây ngô khi đánh vần từ ngây ngô (ignorance) với hậu tố -ence.