Chúng ta nhận ra sự khó khăn mà người nói Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai có thể gặp phải trong vấn đề chính tả của một số từ trong Tiếng Anh, đây là lý do tại sao chúng tôi đưa ra một danh sách ngắn gọn để giúp bạn tìm hiểu và ghi nhớ 10 từ thường sai chính tả trong Anh ngữ.

Điều quan trọng là thường xuyên viết chúng ra như vậy bạn có thể thực hành chính tả của chúng và trong thời gian sớm bạn sẽ không còn mắc phải lỗi chính tả nữa. Chúng tôi dám chắc vậy.

Nào cùng nhau điểm qua các từ sau:

1. Acceptable

Thường thì hậu tố -able bị nhầm lẫn với -bile hay -ebl, nhưng mẹo để tránh nhầm lẫn từ này bằng cách ghi nhớ nó luôn đằng sau của từ t-able (table).

2. Accommodate

Nhớ rằng từ này đủ lớn để chứa tới 2 chữ c và 2 chữ m.

3. Believe

Trong hầu hết mọi lúc chúng ta luôn mắc lỗi vì đặt chữ “e” trước “i”. Bạn phải luôn nhớ rằng trong Tiếng Anh, chữ “i” thường đi trước “e” ngoại trừ trường hợp sau chữ “c”.

4. Column

Một âm ẩn “n” thường được đặt sau chữ cái “m” bởi vậy bạn nên cố gắng đừng quên nó.

5. Conscience

Mặc dù phát âm có thể là “shhh” nhưng cũng đừng nhầm lẫn đặt “c” phía trước “s”.

6. Definite

Phát âm của nó có thể kết thúc bằng “it” nhưng đừng quên âm ẩn “e”.

7. Embarrass

Đừng quá “embarrass” xấu hổ khi bạn quên 2 lần “r” và 2 lần “s”.

8. Foreign

Đây là một trong số những từ trong Tiếng Anh vi phạm nguyên tắc “i-trước-e”.

9. Grateful

Nó có thể phát âm giống “great” khi nói grateful, nhưng không hề “great” khi viết cả.

10. Ignorance

Đừng để một ai thấy bạn viết từ này nhầm thành -ence đằng sau nó.

Hãy lưu ý và thỉnh thoảng đưa ra thực hành chút sẽ giúp bạn nhớ rõ hơn.

Leave a Reply