3 yếu tố giúp kỹ năng viết tiến bộ

Writing là một kỹ năng có rất nhiều quy tắc, khó lòng để có thể học hết được. Nhưng những điều cơ bản nhất cũng sẽ giúp kỹ năng viết của bạn tiến bộ lên đôi chút khi chú ý đến 3 điều sau:

1. Viết hoa đầu câu

Khi bạn không viết hoa đầu câu, bài viết của bạn sẽ trông rất cẩu thả. Ngày nay nhiều người không viết hoa khi nhắn tin, chat với mọi người, bạn bè. Nhưng khi viết một bài, một đoạn, hãy chắc rằng bạn sẽ viết hoa mỗi đầu câu.

2. Dấu chấm câu.

Every sentence should end with a period, question mark, or exclamation mark (“.?!”). There should be one space after the punctuation mark before the next sentence starts. It should look like this:

Mỗi câu nên được kết thúc bằng một dấu chấm câu, chấm hỏi, hay chấm than (“.?!). Và nên có một khoảng cách sau mỗi dấu chấm và bắt đầu một câu mới.

Ví dụ: This is a sentence. This is another sentence! Is this also a sentence? Yes, it is.

3. Kiểm tra lỗi chính tả

Nếu như không chắc chắn về cách đánh vần một từ vựng nào đó, đừng đoán. Tra cứu và để ý ghi nhớ cách đánh vần từ cho đúng.

Có rất nhiều chương trình xử lý văn bản kiểm tra chính tả tự động sẽ gạch chân những lỗi chính tả màu đỏ. Hãy chú ý kiểm tra chính tả và sửa lỗi từng từ.

Cũng cần chú ý về chính tả của những tên riêng và địa điểm trong bài viết, đặc biệt là người xem.

Những yếu tố căn bản nhất cũng sẽ giúp bạn cải thiện kỹ năng viết.