Hầu hết các ngôn ngữ thường phong phú về từ đồng nghĩa và tiếng Anh cũng không nằm ngoài nhận định đó. Ngôn ngữ chúng ta có nhiều hơn một triệu từ, có rất nhiều cách khác nhau để diễn đạt từ sorry và ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu một số từ đồng nghĩa với nó cũng như những tình huống thường sử dụng. Tất nhiên là chúng ta không thể nào cứ lặp lại từ sorry cứ như chúng ta chỉ biết mỗi một từ đó.

To apologise

[tooltip hint=”Tôi rất xin lỗi vì đến cuộc họp muộn hơn kế hoạch.”]I apologise for arriving at the meeting later than planned.[/tooltip]

Động từ to apologise là một cách trang trọng hơn để nói xin lỗi và thường được nhắc đến trong những tình huống trang trọng như những tình huống phát sinh trong môi trường liên quan đến công việc. Ngoài môi trường liên quan đến công việc, từ này còn thường được các doanh nghiệp, công ty sử dụng khi nói chuyện với khách hàng nếu khách hàng của họ gặp bất tiện vì bất kỳ lí do gì.

I owe you an apology

[tooltip hint=”Tôi nợ bạn một lời xin lỗi vì những gì tôi nói đã vượt giới hạn và đi quá xa.”]I owe you an apology because what I said to you was out of line and I went too far.[/tooltip]

Giống với ví dụ trước, động từ apologise được kết hợp ở đây, chúng ta sử dụng như danh từ đi kèm với động từ to owe. Từ này thực sự có thể sử dụng giữa những người bạn đang gặp vấn đề vì một lý do cụ thể và họ chấp nhận rằng họ đã sai và đang cố gắng sửa lỗi của mình.

I hope you can forgive my actions

[tooltip hint=”Tôi hi vọng bạn có thể bỏ qua cho hành động của tôi. Tôi đã ở một nơi rất tệ và thực hiện vài lựa chọn ngớ ngẩn.”]I hope you can forgive my actions. I was in a bad place and made some very silly choices.[/tooltip]

Khi chúng ta nói về sự tha thứ và sử dụng động từ forgive, điều đó ngụ ý rằng đây là một lời xin lỗi mang tính cá nhân. Nói cách khác, chúng ta sẽ không thể yêu cầu sếp về sự tha lỗi khi mà chúng ta đang nắm một dự án đã trễ 2 ngày so với kế hoạch nhưng chúng ta có thể yêu cầu các thành viên trong gia đình tha thứ cho những hành động của chúng ta vì một mối quan hệ gần gũi, thân mật hoặc máu mũ mà chúng ta thực sự không muốn vị phá vỡ.

That was my bad!

“Who left the toilet seat up?
That was my bad”

Khi chúng ta dùng từ my bad làm một cách để nói xin lỗi, chúng ta chỉ có thể dùng khi nói chuyện với bạn bè vì đây là một cách nói thân mật để xin lỗi. Ngay cả trẻ em cũng sẽ không bao giờ nói my bad với bố mẹ chúng vì nó dường như thể hiện sự bất kính với bố mẹ, nhưng với bạn bè thì không như vậy.

Vậy cách tốt nhất để đa dạng lời xin lỗi là gì?

Điều quan trọng nhất là làm rõ lời xin lỗi trong tất cả các trường hợp, nếu vẫn thất bại thì bạn sẽ biết cách sử dụng những từ đó đúng tính huống. Nếu bạn muốn thay đổi từ của bạn thì nên dùng những lựa chọn trong các ngữ cảnh được làm rõ và tính huống giống nhau. Việc dùng sai từ trong ngữ cảnh không đúng – đặc biệt là từ my bad có thể gây ra những ấn tượng không tốt.

Leave a Reply