Đi làm tóc ở nước ngoài

Có bao giờ bạn cần đi làm tóc ở nước ngoài hoặc khi gặp thợ làm tóc là người nước ngoài nhưng bạn lại không biết cách nói lên chính xác những yêu cầu của mình? Không ai trong chúng ta muốn ra về với một kiểu tóc không ưng ý.

Những mẫu câu dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn:

Trước khi cắt tóc

Do I need to book an appointment?

(Tôi có cần đặt lịch trước không?)

Are you able to see me now? How long should I wait?

(Bây giờ bạn có thể làm tóc liền cho tôi không? Tôi phải đợi bao lâu?)

Just cut/Cut and drying.

(Chỉ cần cắt / cắt và sấy.)

Do you accept credit card or just cash?

(Ở đây có áp dụng thanh toán bằng thẻ không hay chỉ bằng tiền mặt?)

Cơ bản

I’d like to have my hair thinned out.

(Tôi muốn tỉa cho tóc mỏng lại.)

I just want to trim the tips of my hair, keeping its length.

(Tôi chỉ muốn tỉa phần chân tóc nhưng vẫn giữ nguyên độ dài)

I’d like my fringe to be centred/on the side.

(Tôi muốn phần mái dài / chẻ hai bên.)

I want my hair layered, longer on the back, shorter on the front/ shorter on the back, longer on the front.

(Tôi muốn cắt tóc tầng.)

Can you make the sides completely shaven?

(Tôi muốn cạo sát hai bên.)

I’d like my hair straightened/curly/wavy.

(Tôi muốn duỗi / uốc xoăn / uốn gơn sóng.)

Could you please make sure my sideburns are trimmed and tidy please?

(Tôi muốn tỉa gọn phần tóc mai.)

Would you be able to tidy up my beard and define it with a cutthroat razor please?

(Bạn có thể cạo râu giúp tôi được không?)

Could you take another centimetre of length off the top please?

(Tôi muốn ngắn hơn khoảng 1cm nữa.)

Can you go over this side of my head with the razor again please?

(Bạn có thể cạo thêm bên phần tóc này được không?)

Tạo kiểu tóc

What’s the best haircut/hairstyle for my face shape?

(Kiểu tóc nào thì phù hợp nhất đối với gương mặt của tôi?)

I’d like some highlights.

(Tôi muốn nhuộm highlight.)

I’d like to dye my hair darker/lighter/with a new colour.

(Tôi muốn nhuộm màu tối hơn / sáng hơn / một màu mới.)

I’d like a buzzcut/crewcut.

(Tôi muốn cắt đầu đinh / cạo sát hai bên.)

Giữ màu / giữ nếp

How can I maintain colour at home?

(Làm thê nào để giữ màu cho tóc?)

How can I style my hair based on my natural texture?

(Tôi có thể làm những kiểu tóc nào?)

What anti-dandruff treatment would you recommend?

(Bạn có thể tư vấn cho tôi một số sản phẩm trị gàu không?)

Is there anything I can do for my frizzy hair?

(Tôi nên làm gì để giữ cho tóc xoăn?)