Hi YEA’s students,

Với mục đích nhằm tăng quyền lợi và ưu đãi dành cho học viên của Yaffle English Academy, áp dụng hệ thống thẻ thành viên (Member Card) trực tuyến gắn với tài khoản sử dụng của từng học viên.

Hệ thống hiện hành có các cấp độ thẻ, ưu đãi và yêu cầng nâng hạng như sau:

Hạng thẻƯu đãiYêu cầu
Basic* Giảm 200,000 đ khi ghi danh khoá học tiếp theo.
* Nhận 200 điểm tích luỹ khi giới thiệu một học viên mới.
Từ 5,000 điểm
VIP* Giảm 500,000 đ khi ghi danh khoá học tiếp theo.
* Nhận 500 điểm tích luỹ khi giới thiệu một học viên mới.
* Giảm 200,000 đ cho người được giới thiệu.
Từ 15,000 điểm
SVIP* Giảm 1,000,000 đ khi ghi danh khoá học tiếp theo.
* Nhận 1000 điểm tích luỹ khi giới thiệu một học viên mới.
* Giảm 500,000 đ cho người được giới thiệu.
* Nhiều chính sách dành riêng SVIP.
Từ 30,000 điểm

(*) Ưu đãi được quyền sử dụng đồng thời với những sự kiện, chương trình khác nếu có.

Để kiểm tra điểm tích luỹ và hạng thẻ của mình, bạn có thể truy cập vào trang cá nhân của mình.

Cheers!

YEA Team
We work hard with heart for any second of yours!

One Response

Leave a Reply