Learn by song: Supersonic Rocket Ship – The Kinks

The Kinks là một ban nhạc rock của Anh được thành lập ở vùng Muswell Hill, phía bắc thành phố London, bởi hai anh em Ray và Dave Davies vào năm 1964. The Kinks được coi là một trong những ban nhạc quan trọng nhất có ảnh hưởng thập niên 1960. (Wikipedia) — Let me […]