IELTS là gì?

IELTS là gì?

1. Giới thiệu chung: IELTS (International English Language Testing System) là kỳ thi tiếng Anh dành cho các đối tượng muốn học tập và sinh sống tại các quốc gia sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính. IELTS đánh giá khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của thí sinh thông qua việc kiểm […]

TOEIC là gì?

TOEIC là gì?

TOEIC là tên viết tắt của cụm từ Test Of English for International Communication do tổ chức ETS (English Testing Service – Viện Khảo thí giáo dục Hoa Kỳ) phát triển, nhằm đánh giá trình độ giao tiếp tiếng Anh trong môi trường làm việc của người không nói tiếng Anh. Bài thi TOEIC đã […]