Làm bài kiểm tra đánh giá

Hiện chúng tôi có hai định dạng bài kiểm tra đánh giá để học viên có thể tham gia thực hành lý thuyết cũng như đánh giá trình độ cá nhân. Bài kiểm tra ngắn theo tuần (Quick quiz) Bài kiểm tra đánh giá cuối khoá học. Bài kiểm tra ngắn được hiển thị phía […]

Theo dõi nội dung khoá học

Để truy cập vào phần LMS như sau: Truy cập vào “Trang chủ”. Bấm vào “Go to myPlus” Phía dưới danh sách lịch học đã đặt của bạn, khoá học mà bạn đang tham gia được hiển thị, bấm vào để truy cập. Theo dõi tiến độ cá nhân, bằng thanh “Tiến độ Khoá học”. […]

LMS là gì?

LMS là viết tắt của Learning Management System, là tên gọi của hệ thống quản lý việc học đã được tích hợp vào ứng dụng YEA Booking của Yaffle English Academy. Hệ thống này mang sự hỗ trợ cho người dùng, học viên để theo dõi nội dung, tiến độ, lộ trình của khoá học […]

Theo dõi, huỷ lịch đã “book”

Để theo dõi lịch học mà bạn đã đặt trước đó, hoặc phát sinh vấn đề bận đột xuất mà bạn không thể tham gia lịch học đã đặt. Bạn có thể thao tác theo dõi và huỷ lịch học (trước tối thiểu 2 tiếng kể từ khi bắt đầu buổi học). Hướng dẫn: Truy […]

Hướng dẫn “book” lịch học

Tại Yaffle English Academy, toàn bộ chương trình học đều có lịch học linh động trong ngày. Học viên có thể tự chọn khung giờ nào bất kỳ thuận tiện cho bản thân nhất. Việc “book” lịch học khá đơn giản như sau: Truy cập ngay “Trang chủ”. Bấm vào “Book now”, nơi có “banner” […]