Thanh toán khoá học như thế nào?

Khi đã được tư vấn khoá học phù hợp, học viên có thể trực tiếp tới bất kỳ chi nhánh nào của trung tâm Yaffle English Academy để thực hiện thanh toán phí khoá học, với các hình thức: Thanh toán bằng thẻ ATM nội địa, thẻ quốc tế, thẻ tín dụng… Thanh toán bằng […]

Làm bài kiểm tra đánh giá

Hiện chúng tôi có hai định dạng bài kiểm tra đánh giá để học viên có thể tham gia thực hành lý thuyết cũng như đánh giá trình độ cá nhân. Bài kiểm tra ngắn theo tuần (Quick quiz) Bài kiểm tra đánh giá cuối khoá học. Bài kiểm tra ngắn được hiển thị phía […]

Theo dõi nội dung khoá học

Để truy cập vào phần LMS như sau: Truy cập vào “Trang chủ”. Bấm vào “Go to myPlus” Phía dưới danh sách lịch học đã đặt của bạn, khoá học mà bạn đang tham gia được hiển thị, bấm vào để truy cập. Theo dõi tiến độ cá nhân, bằng thanh “Tiến độ Khoá học”. […]

LMS là gì?

LMS là viết tắt của Learning Management System, là tên gọi của hệ thống quản lý việc học đã được tích hợp vào ứng dụng YEA Booking của Yaffle English Academy. Hệ thống này mang sự hỗ trợ cho người dùng, học viên để theo dõi nội dung, tiến độ, lộ trình của khoá học […]