Bạn có biết: Sự khác nhau giữa “LEND” và ”BORROW”

Trong tiếng Anh có những cặp từ dễ nhầm lẫn về ngữ nghĩa, hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu để phân biệt cụm từ Lend-Borow. “LEND’’ “BORROW” là 2 động từ dễ gây khó hiểu cho hầu hết những người học tiếng Anh.

Dùng lend khi bạn cho ai mượn thứ gì.

Dùng borrow khi bạn mượn thứ gì từ ai đó.

Ta có công thức để phân biệt chúng như sau:

To lend = to give something to somebody.

To borrow = to receive something from somebody.

Ngoài ra, Lend Borrow có thể được sử dụng với for. For thể hiện vật cho mượn được kỳ vọng sẽ được trả lại.

Ví dụ:

_ I’ve lent Bill $100 for two weeks.

(Nghĩa là tôi mong rằng Bill sẽ trả lại $100 trong 2 tuần).

_ I’ve borrowed Bill’s car for a few hours.

(Nghĩa là Bill mong rằng tôi sẽ trả lại xe hơi của anh ấy trong vài giờ).

 

Một cách đơn giản để quyết định sử dụng “lend” hay “borrow” là xem câu đó có nghĩa là “give” hay “receive”.

Ví dụ:

I lent him my new bicycle. (đúng)

vì I gave him my new bicycle (có nghĩa)

 

I borrowed him my new bicycle. (sai)

vì I receive him my new bicycle. (không có nghĩa)

 

Các bạn cần lưu ý, trường hợp dưới đây có thể dùng lend nhưng không được dùng borrow:

Would you please lend me your bicycle? (đúng)

=> Câu này nghĩa là bạn có thể vui lòng cho tôi mượn xe đạp của bạn được không?.

 

Would you please borrow me your bicycle? (sai)

=>Theo công thức to borrow = to receive something to somebody. Tức là borrow là nhận thứ gì từ ai đó nên câu này sai về nghĩa

 

Một ví dụ khác:

I went to the bank to borrow some money (đúng)

=> Tôi đã đi đến ngân hàng để mượn một ít tiền.

 

I went to the bank to lend some money (sai)

=> Tôi đã đi đến ngân hàng để cho mượn một ít tiền. Bạn không phải là Bill Gates mà ngân hàng muốn mượn tiền từ bạn.

 

Đây là một số mẫu câu hỏi với “lend” và “borrow” mà các bạn có thể sử dụng trong giao tiếp hằng ngày.

Can I + borrow + (something)?

Could I + borrow + (something)?

Do you mind if I borrow + (something)?

Ví dụ:

Can I borrow your pen? I will give it right back.

Could I borrow your car today? I will return it tomorrow.

Do you mind if I borrow this book?

 

Can you lend me + (something)?

Could you lend me + (something)?

Would you mind lending me + (something)?

Ví dụ:

Can you lend me a pen? I will give it right back.

Could you lend me your car today? I will return it soon.

Would you mind lending me your book?.