Bạn có thường xem TV không?

Episode /ˈepɪsəʊd/ (n): tập phim/ chương trình truyền hình.

Một tập phim hay chương trình thường kéo dài 30 phút hoặc một tiếng. Hầu hết những chương trình truyền hình sẽ ra một tập mỗi tuần.

Season /ˈsiːz(ə)n/ (n): mùa

Một season là một mùa chương trình với nhiều tập, thường từ 12 tới 25 tập. Hai mùa thường cách nhau vài tháng. Đôi khi người ta so sánh 2 mùa của chương trình.

Rất nhiều chương trình truyền hình có tập đầu tiên và tập cuối của mùa là một tập đặc biệt.

Season premiere: tập đầu công chiếu

Season finale: tập tổng kết

Chúng ta sử dụng từ “show” để nói về các chương trình với những tập, mùa, chương trình. Nếu như bạn nói “I love that show!” có nghĩa là bạn đang nói về một chương trình cụ thể (với toàn bộ những tập, nhân vật,…)

Program cũng có nghĩa tương tự như show truyền hình, nhưng mang tính chất trang trọng hơn.

Khi chương trình kết thúc một mùa và chưa bắt đầu mùa mới, bạn chỉ có thể xem lại những tập được phát lại.

reruns /ˈriːˌrʌn/ (n): những tập được phát lại.

Chúng ta sẽ chỉ nói reruns khi được phát lại trên TV. Nếu như bạn tải về máy để xem, tập đó gọi là “old episode”

Những từ vựng khác:

Cable TV: truyền hình cáp

Channel /ˈtʃæn(ə)l/ (n): kênh truyền hình

Xem TV nhưng lại không chắc mình muốn xem chương trình gì, bạn sẽ chuyển kênh để tìm những chương trình mình thấy hay và thú vị.

Channel surfing = change the channels: chuyển kênh

“On” vs “on the air”

Nếu một chương trình đang “on” có nghĩa là bạn có thể mở TV lên và xem chương trình vào lúc đó.

“On the air” thường được sử dụng khi nói về một chương trình đang được sản xuất và trình chiếu. Ví dụ như bạn muốn nói đến một chương trình vẫn đang được trình chiếu suốt nhiều năm:

It’s amazing: The Happy Camp has been on air for over twenty years!

Đôi khi “on the air” hay “live on the air” cũng được sử dụng để nói về chương trình đang được phát sóng trực tiếp:

His wig came off when he was on the air doing an interview! It was so awkward.

“Off the air” có nghĩa ngược lại với on the air cho cả 2 trường hợp.

Miêu tả một chương trình truyền hình hay:

Khán giả thường đưa ra ý kiến, nhận định về một chương trình. Nếu một chương trình có phản hồi tốt, hay lượng người xem cao, cụm từ được sử dụng là “highly rated”

Dưới đây là một vài ví dụ về phản hồi tốt cho một chương trình:

It’s so awesome!

It’s really great.

It’s amazing!

Với một chương trình hài:

That show is hilarious!

It’s super funny.

Để mô tả một phim hành động:

It’s action-packed.

it’s really suspenseful.

Phim tài liệu hoặc chương trình mang tính giáo dục:

It was fascinating.

It’s a really interesting show.

Miêu tả một chương trình truyền hình không hay:

Dưới đây là một số tính từ bạn có thể sử dụng khi không thích một chương trình:

  • Terrible /ˈterəb(ə)l/ (adj): kinh khủng, rất kém, rất tệ
  • Lame /leɪm/ (adj): không đâu vào đâu
  • Awful /ˈɔːf(ə)l/ (adj): khủng khiếp
  • Boring /ˈbɔːrɪŋ/ (adj): nhàm chán
  • Frustrating /ˈfrʌˌstreɪtɪŋ/ (adj): gây khó chịu, bực bội

Chương trình hài không hay, bạn có thể nói:

I don’t find it funny at all.

Với một chương trình bạn thấy nó quá cường điệu hoặc quá giả, bạn có thể diễn tả:

It’s so cheesy!

Nếu như bạn thích chương trình đó, nhưng lại không thích một tập cụ thể, bạn sẽ nói tập đó “weak” (nhạt, không đủ tiêu chuẩn):

That was a pretty weak episode.