Hi Yafflers,

Để cải thiện, nâng cao và chăm sóc học viên được tốt hơn. YEA Booking hiện tại đã được bổ sung tính năng Chăm sóc học viên (Website, Apps).

Học viên có thể tương tác với bộ phân Academic thông qua tính năng bằng cách gửi tickets, các tickets sẽ được bộ phân Academic trả lời, hỗ trợ ngay sau đó (trễ nhất trong vòng 24h).

Nội dung được hỗ trợ bao gồm về nội dung chương trình học, giáo viên, khó khăn trong quá trình học… và mọi vấn đề liên quan tới việc hỗ trợ học viên đạt được hiệu quả cao hơn trong học tập. (Mọi vấn đề liên quan đến học phí, gói khoá học… vui lòng liên hệ với tư vấn viên)

Tính năng được ứng dụng cho học viên đang trong thời gian học tại Yaffle English.


Hiển thị trên Desktop

 


Hiển thị trên Apps

YEA Dev Team

Leave a Reply