Các cách diễn tả “Very good”

Bạn có thấy chán hay mệt mỏi khi cứ luôn dùng “good” hay “very good”? Bạn mong muốn có những cách khác nhau để nhấn mạnh khi ở trong trường hợp muốn thể hiện ai đó hoặc cái gì đó “good”, nếu điều này khiến bạn băn khoăn thì đây chính là bài viết dành cho bạn.

Sử dụng từ vựng mới trong Tiếng Anh sẽ giúp bạn tăng cường kiến thức, sự tự tin và giúp bạn nói Tiếng Anh một cách lưu loát.

Cùng điểm qua 5 trong số nhiều cách để nói rằng một cái gì đó rất tốt:

great    awesome    fantastic    excellent    superb

Tất cả 5 tính từ trên là tính từ mạnh, do vậy bạn đừng đặt “very” phía trước chúng, thay vào đó hãy đặt những trạng từ như “absolutely” hoặc “really” phía trước chúng.

Great

Tính từ này có thể được dùng để miêu tả cả người và vật.

Ví dụ:

 • That’s a great movie, I want to watch it again.
 • He is a great soccer player. I wish I could play like him!

Awesome

Từ “awesome” có nghĩa thể hiện cảm xúc hay sự kinh ngạc “awe” đã có trong từ điển Tiếng Anh khá lâu trước đó. Tuy nhiên ngày nay, nó được sử dụng như là một từ tiếng lóng để mô tả điều gì đó tuyệt vời hoặc xuất sắc. Thường được sử dụng trong tiếng Anh Mỹ nhưng ngược lại Anh Anh thì lại ít được sử dụng.

Ví dụ:

 • Wow, that’s totally awesome game! I can’t wait for the next match!

Fantastic

Từ “fatastic” là một từ không chính thức.

Ví dụ:

 • I think Johnny Depp is an absolutely fantastic actor.
 • Her first film was good but the second one was fantastic!

Excellent

Chúng ta thường nói về ai đó làm rất tốt hoặc một cái gì đó chất lượng cao hay thực sự tốt bằng cách sử dụng từ “excellent”. Nó có thể được sử dụng trong ngữ cảnh ai đó hỏi “Bạn có khoẻ không?” để thể hiện rằng bạn thấy hài lòng hay cảm thấy tuyệt vời.

 • How are you today, Tom?
  Excellent! I went for a run this morning and I feel great.
 • Your exam results are absolutely excellent. Let’s celebrate!

Superb

Như bạn có thể thấy, từ “superb” bắt đầu bằng từ super, và nó sẽ khiến bạn dễ dàng hơn để ghi nhớ. Nó để miêu tả điều gì đó rực rỡ hay cực kỳ tốt.

 • He is a superb football player.
 • Adele’s new CD is superb.

Giờ bạn đã có 5 cách khách nhau để nói thay vì mỗi “very good”.