Cách hỏi đường – Chỉ đường bằng Tiếng Anh

Chắc hẳn trong số các bạn ai cũng từng 1 lần bắt gặp 1 du khách nước ngoài trên đường phố vất vả với tấm bản đồ để tìm đường cũng như ngờ người qua lại giúp đỡ để chỉ đường cho họ.

Đôi khi bạn rất muốn chạy đến để giúp đỡ nhưng lại tự ti với khả năng tiếng Anh hạn hẹp của mình, Yaffle English hôm nay chia sẻ với bạn một số mẫu câu chỉ đường và hỏi đường để giúp bạn tự tin hơn và có thể ứng dụng trong tình huống thực tế.

Đặt câu hỏi về phương hướng

– Excuse me, could you tell me how to get to the bus station? (Xin lỗi, anh có thể cho tôi biết làm sao đến được bến xe bus không?)

– Excuse me, do you know where the bus station is? (Xin lỗi, anh có biết bến xe bus ở đâu không?)

– I’m sorry, I’m not from around here. I’m looking for this address. (Xin lỗi, tôi không phải là người ở đây. Tôi đang tìm địa chỉ này)

– Are we on the right road for Brighton? (Chúng tôi có đang đi đúng đường đến Brighton không?)

– Is this the right way for Brighton? (Đây có phải là đường đến Brighton không?)

– Do you have a map? Can you show me on the map? (Bạn có bản đồ không? Bạn chỉ cho tôi đường đi trên bản đồ được không?)

Trả lời về phương hướng

– It’s this way. (Đi theo đường này)

– It’s that way. (Đi theo lối kia)

– You’re going the wrong way. (Bạn đang đi sai đường rồi)

– You’re going the in the wrong direction. (Bạn đang đi sai hướng rồi)

– Take this road. (Đi đường này)

– Go down there. (Đi về phía kia)

– Continue straight ahead for about a kilometer. (Tiếp tục đi thẳng về phía trước khoảng một km nữa)

– Continue pass the fire station. (Tiếp tục đi qua trạm chữa cháy đầu tiên)

– You’ll pass a supermarket on your left. (Anh sẽ đi qua một siêu thị ở bên trái)

– It’ll be on your left/ on your right/ straight ahead of you. (Nó sẽ ở phía tay trái/ tay phải/ ngay trước mặt anh)

Hỏi về khoảng cách

How far is it? – Chỗ đó cách đây bao xa?
How far is it to the airport? – Sân bay cách đây bao xa?
How far is it to the beach from here? – Bãi biển cách đây bao xa?
Is it far? – Chỗ đó có xa không?
Is it a long way? – Chỗ đó có xa không?

Trả lời về khoảng cách

It’s not far. – Chỗ đó không xa.
It’s quite close. – Chỗ đó khá gần.
It’s quite a long way. – Chỗ đó khá xa.
It’s a long way on foot. – Nó khá xa nếu đi bộ.
It’s a long way to walk. – Nó khá xa nếu đi bộ
It’s about a kilometre from here. – Chỗ đó cách đây khoảng 1km

Sử dụng các điểm mốc để ra chỉ dẫn

You’ll see a large sign / roundabout.
Bạn sẽ thấy một biển hiệu lớn / bùng binh.

On your left you’ll see an industrial centre / a hospital / the police station.
Anh sẽ thấy một trung tâm công nghiệp / bệnh viện / trạm cảnh sát ở phía bên trái.

Just after the level crossing / shopping centre (or mall).
Chỉ ngay sau cổng xe lửa/ trung tâm mua sắm.

Go past the petrol station / the garage.
Đi qua trạm xăng / nhà xe.