Đây là một cách đơn giản, nhã nhặn với yêu cầu ai đó lặp lại lời vừa nói. Điều quan trọng là sử dụng ngữ điệu đúng, ngữ điệu phải có một chút nghi vấn. Nếu không, người nói sẽ hiểu rằng bạn đang muốn xin lỗi. Trong mọi trường hợp, đây là một biểu hiện khiêm tốn vì nó ngụ ý rằng lỗi vì đã không hiểu là của bạn, chứ không phải của người nói.

Example:

Could you keep the receipt during the visit, please?

I am sorry…?

 

Một cách nói khác, cách này để xin lặp lại lời của ai đó vừa nói. Nó phải được phát âm với giọng điệu nghi vấn nhẹ. Cách này hơi nhiều sự thanh lịch hơn so với biểu hiện trước đó nhưng cách này có thể được coi là một chút cổ điển.

Example:

Do you know at what time the bus is coming?

Pardon….?

 

Một cách trực tiếp và hiệu quả để yêu cầu người khác lặp lại lời vừa nói. Đây là một cách nói thân thiện và trang trọng hơn.

Example:

Can I two tickets for the movie?

That will be the 12 dollars, please

Could you say that again?

 

Cụm từ này mang nghĩa bạn chưa bắt kịp hoặc nghe những gì đã nói. Nó thường được sử dụng nếu vấn đề nằm ở chỗ thính giác của người nghe, do tiếng ồn hoặc vì người nói nói một cách nhẹ nhàng nên bạn không nghe được.

Example:

The Job Center is around the corner at 322

Sorry I didn’t catch that. It is a bit noisy here! Could you repeat what you said?

 

Với cách nói này, bạn làm cho nó rõ ràng là bạn không hiểu ý của người nói. Bằng cách này, thay vì lặp lại những câu tương tự với ngữ điệu giống nhau và cùng một từ, cách này sẽ khiến người nói phải nói chậm hoặc sử dụng những từ đơn giản hơn.

Example:

What do you reckon about the unpredictable British weather?

I am sorry. I don’t understand. Could you repeat that, please?

What do you think of the crazy British weather?

Leave a Reply