Cách khác để nói “Hurry Up”

  • Shake a leg:

Nếu bạn nghe ai đó nói “Shake a leg and let’s get going!”, hãy nhanh chóng kết thúc mọi thứ để xuất phát.

Nguồn gốc của cụm từ này vẫn còn là ẩn số, tuy nhiên nhiều người tin rằng nó liên quan đến “show a leg”, cách diễn đạt cũ liên

quan đến những thủy thủ, mang nghĩa “thức dậy”. Ngày xưa, thủy thủ thường được yêu cầu giơ một chân ra khỏi giường để thông

báo đã tỉnh và sẵn sàng cho nhiệm vụ của ngày.

“Shake a leg” cũng có thể được dùng như danh từ với nghĩa “nhảy nhót” (dance).

 

  • Scoot:

Động từ “scoot” có nghĩa lỉnh đi, chuồn vội khỏi một địa điểm vào đó. Do đó, bạn cần chú ý để dùng cụm từ này khi khuyến khích ai

đó rời đi nhanh chóng, thay vì yêu cầu họ tăng tốc việc đang làm.

Cụ thể, bạn sẽ không bao giờ nghe người bản xứ nói “Scoot and get your work finished”.

 

  • Make tracks:

Tương tự “scoot”, “make tracks” cũng mang nghĩa rời đi, thường là một cách nhanh chóng. Ví dụ:

– Let’s make tracks if we want to get to the meeting on time. (Chúng ta phải nhanh lên nếu muốn vào họp đúng giờ).

– Let’s make tracks for the store before closing time. (Hãy đến cửa hàng nhanh lên kẻo đến giờ đóng cửa).

 

  • Get a move on:

Bạn có thể thay thế “Hurry up!” bằng câu “Get a move on or we’ll be late!”. Cách nói này thường được dùng khi ai đó bực bội, nản

chí, chẳng hạn tài xế bị mắc kẹt giữa giờ cao điểm có thể hét lên “I wish this traffic would get a move on!”.

 

  • Step on it:

Nếu từng lái xe, bạn sẽ hiểu thế nào là “step on the gas” (nhấn ga) hoặc “accelerator pedal” (nhấn bàn đạp) khiến một phương tiện

di chuyển nhanh hơn. Đó cũng chính là nguồn gốc của cách nói này.

Hiện “step on it” được dùng mọi nơi, mọi lúc, ngay cả khi bạn đang không ngồi trên xe. Ví dụ: “We’d better step on it if we’re going to

get this report finished on time” (Chúng ta nên tăng tốc nếu muốn hoàn thành báo cáo đúng hạn).

 

  • Chop chop:

Cách diễn đạt này có nghĩa “do it now”, “do it quickly”, thường là lệnh từ trên ban xuống, có thể do sếp hoặc mẹ sử dụng. Ví dụ:

– Chop chop! Table 7 needs their order taken! (Nhanh lên! Cần dọn món cho bàn 7!).

– The school bus is almost here, chop chop and get your shoes on! (Xe buýt của trường sắp đến rồi, nhanh lên, đi giày vào đi con!).

 

  • Put/get your skates on:

Bạn có cách gì để di chuyển thật nhanh? Hãy đeo đôi giày trượt vào. Đó là ý nghĩa của cụm từ “put your skates on”. Tuy nhiên, bạn

không nhất thiết phải kiếm một đôi giày trượt mà chỉ cần hành động nhanh lên.