Cách tránh lỗi thiếu lịch sự trong giao tiếp tiếng Anh

Cách tránh lỗi thiếu lịch sự trong giao tiếp tiếng Anh

1. I want a hamburger.

Thay vì nói thế, bạn hãy sử dụng câu “I’d like a hamburger” hoặc “I’ll have a hamburger, please”.
“I want” nghe như bạn đang ra lệnh cho ai đó đáp ứng nhu cầu. “I’d like” là cấu trúc lịch sự và có tính phép tắc xã giao hơn. Khi gọi đồ ăn hoặc đồ uống, bạn hãy sử dụng cấu trúc “I’ll have…”.

2. Send me the report.

Thay vì nói thế, bạn hãy sử dụng câu “Could you send me the report?”.
Để giữ mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp, tốt nhất bạn không nên dùng các câu sai khiến (câu bắt đầu bằng động từ) như “Reply to my email”, “Go to the bank”, “Finish this project”.
Lời đề nghị “Could you…?” và “Could you please…?” được khuyến khích trong trường hợp này.

3. Go away./ Leave me alone.

Nếu một đồng nghiệp tiếp cận vào thời điểm không thích hợp, bạn hãy nói “Could you give me a minute?” , “Sorry – I’m a bit busy right now”, “Can we talk a little later?” nhằm cho biết bạn sẽ nói chuyện với họ sau khi kết thúc những gì đang làm dở.

4. You’re wrong.

Câu nói gián tiếp chỉ lỗi của ai đó sẽ lịch sự hơn nhiều: “I think you might be mistaken”. Với cách nói này, bạn cũng thể hiện được sự nhún nhường bởi chỉ ra khả năng bạn có thể nhận định sai.
Bên cạnh đó, dùng cụm từ “Actually…” trước thông tin đúng cũng được khuyến khích. Đây là cách sửa lỗi mà không phải nói rằng người kia đã sai.
Cuối cùng, nếu đang bàn luận về quan điểm, bạn cũng có thể dùng cách nói hơi vòng vo “I’m afraid I disagree” để thể hiện sự tôn trọng.

5. That’s a bad idea.

Thay vì dùng từ mạnh như “bad”, bạn hãy nói “I’m not sure that’s a good idea” hoặc “I have a few concerns”. (Tôi có chút lo ngại).

6. Your work isn’t good.

Một trong những việc khó nói nhất là chỉ ra công việc của ai đó không đạt tiêu chuẩn hay kỳ vọng. Bạn có thể khiến người khác dễ chấp nhận hơn bằng cách nói “I’m not quite satisfied with this work” hoặc “To be honest, this needs some improvement”.

7. I don’t like the colors in this design.

Khi xem xét một tác phẩm nào đó, bạn hãy tránh cách bày tỏ “I don’t like…”. Thay vào đó, bạn có thể dùng cách nói khác như “I’m not too fond of/ I’m not a fan of the colors in this design”, hoặc “I’d prefer/ I’d rather to use different colors in this design”.