Cập nhật chính sách khoá học

Hi Yafflers,

YEA Team xin thông báo tới toàn thể học viên, chính sách khoá học đã được cập nhật mới bắt đầu từ ngày 13/11/2018.

Thông tin chi tiết về chính sách khoá học mới vui lòng tham khảo chi tiết TẠI ĐÂY

Ngoài ra về chi tiết chính sách chế độ ưu tiên “book” lịch sớm cho thành viên VIP, SVIP sẽ được triển khai theo tính năng VIP Area với nội dung như sau:

  • VIP Area: hiển thị lịch học tuần tiếp theo vào sáng Thứ Sáu hàng tuần.
  • Basic: hiển thị lịch học tuần tiếp theo vào sáng Thứ Bảy hàng tuần.

Học viên vui lòng cập nhật thông tin mới để có thể tối ưu lịch học của mình.

The YEA Team