Cập nhật chính sách khoá học và một số thông tin khác

Hi Yafflers,

Bắt đầu từ tháng Sáu, YEA sẽ cập nhật một số chính sách và chương trình Reward như sau:

CHÍNH SÁCH KHOÁ HỌC

Chính sách huỷ lớp

  • Học viên chỉ có thể huỷ lịch trước 6 tiếng tính từ thời gian bắt đầu lớp học.

Chính sách đặt cọc

  • Thanh toán đủ học phí sau 60 ngày kể từ ngày đóng phí đặt cọc.

Chính sách bảo lưu

  • Thời gian bảo lưu tối đa 4 tuần / lần, kể từ ngày học viên thực hiện huỷ gói khoá học trên hệ thống.

Tham khảo toàn bộ chính sách TẠI ĐÂY

CHƯƠNG TRÌNH REWARD

Khoá học Mini

  • Mini Talk Plus (1 week): 5000 điểm thưởng.
  • Mini Talk Plus (2 weeks): 9000 điểm thưởng.
  • Mini Pro Talk (1 week): 6000 điểm thưởng.
  • Mini Pro Talk (2 weeks): 11000 điểm thưởng.

Voucher giảm giá

  • Voucher 500: 5000 điểm thưởng.

Ngoài ra hệ thống bắt đầu triển khai các tính năng cộng điểm thưởng khi học viên tương tác trên hệ thống như bình luận, kết bạn, nhắn tin riêng tư…và đang cập nhật nhiều tính năng mới hơn…

YEA Team
We love who we are