Hi Yafflers,

YEA Team xin thông báo tới toàn thể học viên, chính sách khoá học đã được cập nhật mới bắt đầu từ ngày 13/11/2018.

Thông tin chi tiết về chính sách khoá học mới vui lòng tham khảo chi tiết TẠI ĐÂY

Ngoài ra về chi tiết chính sách chế độ ưu tiên “book” lịch sớm cho thành viên VIP, SVIP sẽ được triển khai theo tính năng VIP Area với nội dung như sau:

Học viên vui lòng cập nhật thông tin mới để có thể tối ưu lịch học của mình.

The YEA Team

Leave a Reply