Cập nhật chương trình học và Final test

Hi Yafflers,

Liên tục cập nhật, nâng cấp nội dung chương trình học là một trong những cam kết của Yaffle English Academy tới học viên nhằm mang lại chương trình ngày càng hiệu quả, thu hút và hẫp dẫn hơn cho việc cải thiện Tiếng Anh. Hôm nay, YEA Team xin thông báo cập nhật mới giáo trình cho chương trình English for Communication (Giao tiếp thông thường) như sau:

Level / Course Book / Curriculum
Elementary Q skills for Success: Intro
Pre-Intermediate Q skills for Success: 1
Intermediate Q skills for Success: 2
Upper Intermediate Q skills for Success: 3
Advanced Q skills for Success: 4

Giáo trình mới Q skills for Success (NXB Oxford) chủ yếu học và thực hành 2 kĩ năng Nghe – Nói phục vụ trong Giao tiếp, Phản xạ, Tự tin…hiện mang nội dung mới, các chủ đề phù hợp với thời điểm hiện tại và nhiều cải tiến hữu ích, hấp dẫn.

Đồng thời YEA Team cũng xin thông báo một cập nhật thay đổi về Final Test (Kiểm tra cuối khoá) cho tất cả các chương trình học để có kết quả hiệu quả và chính xác hơn, như sau:

  • Bài kiểm tra cuối khoá sẽ được tách ra khỏi thời lượng học (36 giờ) chính khoá.
  • Giáo viên thực hiện bài kiểm tra sẽ là giáo viên chuyên biệt, không trực tiếp giảng dạy tại lớp chính khoá.
  • Học viên sẽ book lịch kiểm tra cuối khoá dựa theo lịch có sẵn của trung tâm thông qua YEA Booking hoặc liên hệ trực tiếp nhân viên CSKH.
  • Học viên không thực hiện Final Test, sẽ không được cấp chứng nhận (nếu có yêu cầu).

Trên đây là thông tin đợt cập nhật mới lần này tại Yaffle English Academy, sẽ được áp dụng bắt đầu từ ngày 18/6/2018.

The YEA Team
We work hard for any second of yours