Các cấp độ theo lộ trình học cho học viên tại YEA được áp dụng dựa theo tiêu chuẩn Khung Tham chiếu Ngôn ngữ Chung Châu Âu CEFR.

Các trình độ cụ thể như sau: Beginner (BS), Elementary (EL), Pre-Intermediate (PI), Intermediate (IT), Advanced (AD).

Trong đó mỗi cấp độ sẽ được chia làm 2 cấp độ nhỏ được đánh số thứ tự 1 và 2, nhằm mang lại lộ trình có thời lượng phù hợp hơn với nhu cầu thực tế (8 tuần). Như vậy sau 8 tuần học, học viên sẽ tham gia vào kỳ kiểm tra Evaluation Test (Bao gồm: Kiểm tra lý thuyết, thực hành nghe nói) học viên đạt điểm vượt qua kỳ kiểm tra sẽ lên cấp độ tiếp theo.

Lộ trình các chương trình học được sắp xếp như sau:

Như vậy, bắt đầu từ ngày 15/12/2018, Yaffle English Academy sẽ chỉnh sửa tên gọi cũ (Plus 1, Plus 2) đồng bộ với tên gọi theo thang Cấp độ tiêu chuẩn (CEFR) tại Yaffle English Academy (như hình phía trên).
Đồng thời bổ sung thêm lịch học riêng cho cấp độ từ Intermediate (IT) trở lên trên hệ thống, đồng nghĩa với việc Nội dung chủ đề (theme trên LMS) tiếp theo cũng sẽ được phân bổ riêng tương ứng cho chương trình Talk Plus.

Đối với học viên đã kết thúc lộ trình học 8 tuần, tư vấn viên sẽ chủ động liên hệ hoặc vui lòng liên hệ với trung tâm để sắp xếp làm bài kiểm tra đánh giá (Evaluation Test) để đánh giá cấp độ hiện tại.

Chân thành cám ơn đã đọc thông báo,

The Academic Team
We work hard for any second of yours!