Hi Yafflers,

Nhằm đồng bộ với, lộ trình giảng dạy/học tập đã được cập nhật trước đó YEA Team xin thông báo tới cộng đồng học viên tại YEA, thông tin cập nhật thay đổi về lộ trình cấp độ tương ứng với phương pháp lên cấp độ (level up) như sau:

 1. Main level: Elementary [EL] (lộ trình 16 tuần)
  • Sub-level: Elementary 1 [EL1] (8 tuần)
  • Sub-level: Elementary 2 [EL2] (8 tuần)
 2. Main level: Pre-Intermediate [PI] (lộ trình 16 tuần)
  • Sub-level: Pre-Intermediate 1 [PI1] (8 tuần)
  • Sub-level: Pre-Intermediate 2 [PI2] (8 tuần)
 3. Main level: Intermediate [IT] (lộ trình 16 tuần)
  • Sub-level: Intermediate 1 [IT1] (8 tuần)
  • Sub-level: Intermediate 2 [IT2] (8 tuần)

Trong đó, lộ trình để lên cấp độ (level up):

Về bài kiểm tra cuối kỳ:

Đối với chương trình Giao tiếp (Listening & Speaking), bài kiểm tra sẽ bao gồm 2 phần:

 1. Listening, hình thức kiểm tra “nghe audio và trả lời trắc nghiệm”, học viên có thể đăng ký thực hiện 1 trong 2 hình thức.
  • Kiểm tra trực tuyến: học viên sẽ nhận email có đường “link” bài kiểm tra, để thực hiện bất kỳ đâu, vào thời gian nào.
  • Kiểm tra tại trung tâm: học viên đặt lịch hẹn tới trung tâm, tư vấn viên sẽ chuẩn bị thiết bị và hướng dẫn học viên thực hiện bài kiểm tra.

  Học viên cần đạt 70% số điểm để vượt qua bài kiểm tra này, trường hợp học viên chỉ đạt được từ 50% tới 70% số điểm, học viên sẽ tiếp tục tham gia bài kiểm tra Speaking để có cơ hội gỡ điểm và vượt qua tổng thể Final test. Nếu dưới 50% số điểm, học viên không vượt qua kỳ kiểm tra, tiếp tục học lại lộ trình học 8 tuần cho tới kỳ kiểm tra tiếp theo.

 2. Speaking, hình thức kiểm tra “phỏng vấn trực tiếp với giáo viên”. Ở bài kiểm tra này học viên sẽ tham dự vào buổi phỏng vấn trực tiếp với giáo viên để trả lời những câu hỏi mà giáo viên đưa ra. Trường hợp tổng hai bài kiểm tra học viên đạt từ 70%, học viên đạt điểm lên cấp độ. Ngược lại, học viên tiếp tục thực hành thêm ở cấp độ hiện tại.

Để trực quan hơn, học viên có thể tham khảo File YEA’S LEVEL ROADMAP.

Cám ơn cộng đồng Yafflers, đã tin tưởng và luôn đồng hành cùng YEA.

YEA Team
We love who we are!

Leave a Reply