Cập nhật mới: Talk Plus – Learn with Style

Hi Yafflers,

Good news again, YEA Team xin thông báo cập nhật mới về chương trình Talk Plus – Learn with Style. Như những thông báo trước, Talk Plus là chương trình Tiếng Anh Giao Tiếp được tối ưu hóa về thời lượng thực hành trực tiếp với giáo viên, có đặc thù không giới hạn số giờ học tại trung tâm, quản lý lịch và theo dõi nội dung học thông qua ứng dụng YEA Booking và website cùng tên. Đặc điểm nổi bật, tính ứng dụng cao và chất lượng dịch vụ tốt không còn là vấn đề phải bàn cãi. Tuy nhiên hôm nay YEA Team xin thông báo về một nâng cấp khác ảnh hưởng lớn tới chất lượng nội dung của chương trình này một cách rõ rệt và theo xu hướng đi lên. Cụ thể cập nhật như sau:
Nội dung đã được triển khai, Talk Plus được thiết kế với dạng:

Nội dung / lộ trình học:

  • Nội dung tổng (được gọi là Theme), lộ trình 6 tuần / theme dành cho cả 2 cấp độ Plus 1 và Plus 2.
  • Nội dung chủ đề (được gọi là Topic), lộ trình 1 tuần / topic dành cho cả 2 cấp độ Plus 1 và Plus 2.
  • Nội dung chủ đề con (được gọi là Sub-topic), 6 Sub-topics / Topic / tuần dành cho mỗi cấp độ, tức có 12 Sub-topics khác nhau cho cả 2 cấp độ Plus 1 và Plus 2.
  • 3 Sub-topics (mỗi cấp độ) sẽ được phân phối đều vào Thứ 2-3-4, 3 Sub-topics còn lại sẽ vào Thứ 5-6-7.

Kế hoạch triển khai

Với nội dung học được thiết kế theo cấu trúc như trên, nhằm đảm bảo được học viên khi tham gia chương trình Talk Plus của chúng tôi, sẽ học được đúng và đủ nội dung của từng Theme. YEA Team chính thức sẽ áp dụng lộ trình khai giảng cho chương trình Talk Plus bắt đầu từ tháng 8.
Điều này có nghĩa học viên sẽ đăng ký ghi danh trước và tài khoản sẽ được kích hoạt vào ngày Theme mới được cập nhật và bắt đầu. Như vậy hiện tại chương trình sẽ được khai giảng mới mỗi 6 tuần / lần.

Ví dụ: Thời điểm tuần hiện tại Talk Plus đang bắt đầu tuần thứ 4, với Topic là “Family, Admiration & Loathing” thuộc Theme: PEOPLE.
Tải file PDF, outline của theme PEOPLE để xem rõ hơn.

Vậy chúng tôi sẽ bắt đầu Theme mới vào ngày 27/8 và đây cũng chính là thời điểm khai giảng khóa mới của chương trình Talk Plus.

Và định kỳ sau mỗi Theme kết thúc, YEA Team sẽ tổ chức tuần lễ Evaluation Test (Kiểm tra đánh giá), để đánh giá lại cấp độ, trình độ của từng học viên. Học viên không tham gia kỳ kiểm tra này sẽ vẫn giữ nguyên cấp độ hiện tại.

Something else…

YEA Team sẽ áp dụng giải pháp LMS (Learning Management System), tích hợp lên hệ thống ứng dụng và website YEA Booking dành cho chương trình Talk Plus, giúp học viên có thể dễ dàng theo dõi lộ trình, nội dung Theme, Topic, Sub-topic hàng ngày. Cụ thể sẽ được cập nhật chi tiết trong thời gian tới.

Chúng tôi cũng bắt đầu chính thức phát hành chương trình Professional Talk (Business) chương trình Tiếng Anh Giao Tiếp trong Công việc, sẽ chính thức khai giảng khóa đầu tiên trong thời gian tới.

Thanks for updating.

YEA Team
We work hard for any second of yours