Cập nhật tính năng theo dõi “Lịch sử đặt lịch”

Hi Yafflers,

We published a small and very useful updating, the YEA Team xin thông báo tới cộng đồng học viên yêu quý rằng chúng tôi vừa chính thức cập nhật thêm một tính năng vô cùng hữu ích để học viên có thể xem lại cũng như theo dõi lịch sử đặt lịch và các buổi học đã tham gia của mình.

Để sử dụng tính năng này rất đơn giản, học viên truy cập vào mục “myPlus” hệ thống đã được bổ sung thêm 1 “tab” “Lịch sử đặt lịch” bên cạnh “tab” “Lịch sắp diễn ra”. Tại mục mới này, học viên có thể theo dõi tổng số lượng buổi học mà học viên đã đặt trong suốt quá trình học, cũng như thông tin danh sách chi tiết từng buổi học ở phía dưới.

Tính năng được cập nhật đồng bộ trên ứng dụng và website, học viên có thể theo dõi tuỳ ý.

The YEA Team
We work hard for any second of yours