Khi nào bạn sử dụng động từ “play” với một môn thể thao?

Khi nào bạn sử dụng động từ “play” với một môn thể thao? Khi nói về các môn thể thao trong tiếng Anh, bạn sẽ thấy lúng túng có nên sử dụng động từ “play” hay không. Chúng ta sử dụng từ “play” để nói “chơi” một vài môn thể thao nào đó nhưng với […]