Những động từ mệnh đề thường gặp nhất với “to be” là gì?

Những động từ mệnh đề thường gặp nhất với “to be” là gì?

Hi everyone, Trong tiếng Anh có một khái niệm là cụm động từ (Phrasal Verb) được hiểu là sự kết hợp của một động từ cùng với một trạng từ, một giới từ hoặc cả hai. Phrasal verb đóng một vai trò quan trọng trong giao tiếp hằng ngày, chính vì vậy trong quá trình […]

IELTS là gì?

IELTS là gì?

1. Giới thiệu chung: IELTS (International English Language Testing System) là kỳ thi tiếng Anh dành cho các đối tượng muốn học tập và sinh sống tại các quốc gia sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính. IELTS đánh giá khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của thí sinh thông qua việc kiểm […]