Mẫu câu và từ vựng hữu ích khi đi du lịch nước ngoài

Mẫu câu và từ vựng hữu ích khi đi du lịch nước ngoài

[dropcap font=”” size=”1″ background=”” color=”” circle=”0″ transparent=”0″]N[/dropcap]ếu từng đi nước ngoài chắc hẳn bạn cũng đã biết những khó khăn gặp phải khi giao tiếp, đặc biệt những thủ tục hay khi hỏi thông tin tại sân bay. Thật may mắn, tiếng Anh là một ngôn ngữ đươc sử dụng rộng rãi trên toàn thế […]

Các từ thay thế từ “friend”

[dropcap font=”” size=”1″ background=”” color=”” circle=”0″ transparent=”0″]C[/dropcap]húng ta đều biết rằng bất kì một ngôn ngữ nào cũng sẽ có rất nhiều từ có nghĩa giống nhau, hay còn gọi là từ đồng nghĩa. Không có gì lạ khi tiếng Anh cũng có rất nhiều trường hợp nhiều từ có thể cùng diễn tả một […]