Bạn có thường xem TV không?

Bạn có thường xem TV không?

Episode /ˈepɪsəʊd/ (n): tập phim/ chương trình truyền hình. Một tập phim hay chương trình thường kéo dài 30 phút hoặc một tiếng. Hầu hết những chương trình truyền hình sẽ ra một tập mỗi tuần. Season /ˈsiːz(ə)n/ (n): mùa Một season là một mùa chương trình với nhiều tập, thường từ 12 tới 25 […]