Learning by song: Bad At Love – Halsey

Tất nhiên, trong tình yêu chúng ta ai cũng từng gặp những sai lầm. Hoặc đơn giản, phút trước anh ấy vừa nói bạn là người tình tuyệt nhất, nhưng giây sau đã nói bạn là “đồ khốn”. Chúng ta thường xấu tính khi yêu, và “Bad Love” của Halsey đã khẳng định điều đó. […]