Nhận tuần học miễn phí, khi giới thiệu học viên

Thông tin người được giới thiệu Nhằm mục đích phát triển cộng đồng YEA được lớn mạnh hơn, YEA Team tổ chức sự kiện “Nhận tuần học miễn phí, khi giới thiệu học viên”. Chương trình áp dụng cho toàn bộ học viên hiện đang học tại YEA. Học viên sẽ nhận được khi giới […]