CHÍNH THỨC: Thay đổi về chương trình học cố định

CHÍNH THỨC: Thay đổi về chương trình học cố định

Hi Yafflers, Như đã đề cập ở thông báo trước “Cập nhật chương trình Talk Plus“. YEA Team chính thức thông báo kể từ ngày 1/8/2018 chương trình Talk Plus (Gói Starter) không còn được áp dụng là gói tặng kèm miễn phí dành cho các chương trình học cố định (English for Beginner, English […]