Kiểm tra đánh giá: Talk Plus

Kiểm tra đánh giá: Talk Plus

Đổi mới chương trình học tại Yaffle gắn liền với đổi mới về đánh giá quá trình học bằng Kiểm tra đánh giá của chương trình Talk Plus. Hình thức: Kiểm tra Từ vựng, lỗi Ngữ pháp qua bài Test trên hệ thống LMS Speaking Test trực tiếp với Giáo viên nước ngoài Nội dung: […]