To borrow = vay, mượn.

 

To earn = kiếm được tiền.

 

To lend = cho ai đó mượn tiền.

 

To get by = trang trải, làm việc gì một cách khó khăn.

 

To run up a debt = nếu bạn run up a debt, có nghĩa là bạn làm những việc gây ra cho bạn một số nợ khổng lồ.

 

To pay back = trả lại tiền bạn đã mượn của ai đó.

 

To save up = tiết kiệm tiền để đạt mục tiêu.

 

To splash out on = nghĩa là bạn chi rất nhiều tiền vào điều gì đó mà bạn không nhất thiết cần đến.

 

To chip in = góp tiền với người khác.

 

To cut back = giảm số tiền của một cái gì đó, thường là số tiền bạn dùng chi tiêu.

 

To rip someone off = được dùng để chỉ việc lừa dối ai đó, bằng cách làm cho họ phải trả quá nhiều, bán cho họ những thứ có chất lượng kém. Ngoài ra, “Rip off” còn được dùng để chỉ ăn cắp một cái gì đó.

Nguồn: abaenglish.com

Leave a Reply