Talk Plus

Hướng dẫn:

  • Chọn gói học phù hợp
  • Bấm “Đăng ký”
  • Hoàn tất thanh toán
  • “Book” lịch học
  • Đi học tại trung tâm. So simple!