Đặt câu hỏi với “must” và “have to”

Chào mọi người !

Giống như hầu hết các ngôn ngữ, tạo câu hỏi liên quan tới trách nhiệmnghĩa vụ đôi khi là một trở ngại không nhỏ. Trong bài hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào các câu hỏi bằng cách sử dụng “must” và “have to” , hình thức cũng như phân biệt cách sử dụng chúng.

Khi mà “must” là sự lựa chọn cần thiết?

Trong Tiếng Anh, “must” phải được sử dụng khi chúng ta nói về nghĩa vụ. Không giống như các động từ khác trong Tiếng Anh thường thông qua động từ “to do” như một phụ trợ, “must” không như vậy. Trong thực tế, để tạo ra các hình thức ở thể nghi vấn của “must”, tất cả chúng ta phải làm là đảo ngược chủ đề và “must” và như thế là thể nghi vấn được hình thành.

Ví dụ:

  • Must we go to the cinema tonight?
  • Must they come for dinner?
  • Must you behave that way?

Như có thể thấy, cấu trúc rất dễ dàng. Nếu chúng ta muốn tạo ra các câu hỏi phủ định, tất cả chúng ta cần phải làm là sử dụng từ “not” ở giữa “must” và chủ đề. Và bạn cũng có thể luôn luôn dùng “mustn’t”

“have to” có khác “must” không?

Không giống như “must” mà chúng ta xếp nghiêng hẳn về nghĩa vụ, chúng ta liên kết “to have to” như đề cập đến trách nhiệm chung từ ngày này qua ngày khác. Bên cạnh đó, nó cũng có thể liên quan đến trách nhiệm được đưa ra bởi người khác.

Với “must” ở dạng nghi vấn của nó, chúng ta không cần một trợ động từ, tuy nhiên với cấu trúc của “to have to” chúng ta cần phụ trợ “to do”.

Ví dụ:

  • Do you have to start work at 8 O’clock every day?
  • Do you have to drive on the right in China?
  • Do we have to dress up to go to the fancy dress party?

Chúng ta có thể thấy, cấu trúc nghi vấn của nó cũng không vấn đề gì khó khăn cả. Trong điều kiện phải tạo ra một thể nghi vấn phủ định với “to have to”, tất cả chúng ta cần phải làm là thêm “not” vào giữa “do” và chủ đề. Điều quan trọng cần lưu ý như là “must” và “not”, “do” và “not” và cũng luôn luôn có thể dùng “don’t”.

Chìa khoá ở đây là gì?

Điều này rất hữu dụng để lưu ý rằng hầu hết người bản xứ thường dùng “must” và “to have to” thay thế cho nhau, do đó đừng để lẫn lộn giữa chúng. Chỉ cần cố gắng hiểu ngữ cảnh, trường hợp cần dùng từ nào và đặt chúng đúng, phù hợp.