Đề nghị và đưa ra phản hồi

Bài viết hôm nay nói về cách đưa ra lời đề nghị – trả lời phản hồi lại và tìm ra cách tốt nhất, phù hợp nhất trong từng tình huống.

Có rất nhiều cách khác nhau để đưa ra một lời đề nghị, thông thường là dưới dạng câu hỏi. Chắc hẳn bạn đã biết những cách đưa ra câu đề nghị bằng could hay should.

Ngoài ra còn có các cụm từ khá phổ biến khác, sử dụng How about là một cách thông dụng trong tiếng Anh để đưa ra lời đề nghị.

How about…?

Khi bạn hỏi với cụm từ How about, với ý hỏi người khác có đồng ý với điều bạn đề nghị hay không.

How about có 2 cách sử dụng như sau:

How about + subject + simple verb form

How about we go to Muong Xeo?

How about + gerund

How about going to Muong Xeo?

What about…?

Chúng ta có cụm từ What about cũng được sử dụng tương tự như How about.

Bạn có thể thay cụm từ How about + gerund bằng cụm What about + gerund để diễn tả và không làm thay đổi ý nghĩa của câu.

What about going to Muong Xeo?

Nhưng What about + gerund lại ít thông dụng tại Mỹ.

Đôi khi người bản xứ sẽ lược bỏ cả chủ từ và động động từ khi sử dụng What about và How about để đưa ra lời đề nghị.

How about Muong Xeo?

What about Muong Xeo?

Why don’t..?

Why don’t là một cụm từ cũng được sử dụng tương tự như How about What about.

Why don’t + subject + simple verb form

Why don’t we go to Muong Xeo?

Why not..?

Cụm từ Why not khi được sử dụng lại có khác biệt nhỏ. Why not thường được sử dụng để đưa ra những lời gợi ý tổng quát hơn. Những nhà quảng cáo thường sử dụng Why not để bán sản phẩm và dịch vụ của mình.

Why not + simple verb form

Why not treat yourself to a Caribbean holiday?

Shall…?

Trong một tình huống trang trọng, chúng ta sẽ sử dụng từ Shall để đưa ra lời đề nghị, Shall thường phổ biến tại Anh hơn Mỹ.

shall + subject + simple verb form

Shall we go to Muong Xeo?

Có một điều cần lưu ý khi sử dụng: Shall chỉ được sử dụng cho chủ từ Iwe, chúng ta sẽ không nói Shall you.

Let’s…

Đôi khi, đưa ra lời đề nghị bằng một câu xác nhận thay vì câu hỏi, và sẽ sử dụng cụm từ Let’s. Let’s để thể hiện cho người nghe rằng bạn muốn làm gì đó cùng với họ.

Let’s = Let us

Let’s + simple verb form

Let’s go to Muong Xeo!

Với những lời đề nghị được đưa ra, bạn có thể ưng thuận hoặc từ chối

Accepting

Một vài cụm từ thể hiện bạn chấp nhận một lời đề nghị:

That’s a good/great idea!

That sounds good/great.

Perfect!

Thanks! I’d love to.

Declining

Khi bạn từ chối một lời đề nghị:

I’d prefer

That’s a good idea but…

I’m not sure.

Khi bạn từ chối một lời đề nghị, bạn nên đưa ra một số ý kiến khác.

I’m not sure. Muong Xeo is not my favorite. How about Dallas?