Cách viết của người Anh và người Mỹ

Nếu bạn đã đọc tiếng Anh nhiều, có lẽ bạn sẽ nhận thấy rằng có nhiều cách viết khác nhau tùy thuộc vào quốc gia mà tiếng Anh xuất phát. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ tập trung vào sự khác biệt chính giữa cách đánh vần của người Anh và người Mỹ trong những từ phổ biến nhất.

Tại sao người Mỹ lại bỏ chữ “u”?

Vào những năm 1800, Noah Webster, một trong những người đàn ông có ảnh hưởng nhất trong sự phát triển tiếng Anh của người Mỹ (American English – AE), bắt đầu đơn giản hóa cách tiếng Anh của người Anh (British English – BE) được sử dụng. Webster đơn giản hóa nhiều từ trong tiếng Anh – rất nhiều từ thời gian làm cho cách đánh vần của các từ xuất hiện giống như cách chúng ta phát âm ra hơn là cách đánh vần trước đó

Một số từ tiếng Anh (BE) được lược bỏ “u” theo cách đánh vần của người Mỹ:

 • Neighbour  (AE: neighbor)
 • Favour       (AE: favor)
 • Harbour     (AE: habor)
 • Labour       (AE: labor)
 • Glamour     (AE: glamor)

Các trường hợp khác

Các từ trong tiếng Anh (BE) có xu hướng kết thúc bằng Tiếng -ue và dường như đã được lược bỏ trong cách đánh vần của người Mỹ. 

Một số từ tiếng Anh được lược bỏ “ue” theo cách đánh vần của người Mỹ:

 • Dialogue
 • Catalogue
 • Analogue

Ngoài ra, Webster muốn đơn giản hóa hết mức có thể. Nhiều từ có nguồn gốc từ tiếng Pháp được sắp xếp lại cho phù hợp với phát âm của từ đó. 

Ví dụ:

 • Theater (instead of BE “theatre”)
 • Center (instead of BE “centre”)
 • Fiber (instead of “-re”)
 • Liter (instead of “-re”)
 • Meter (instead of “-re”)

Lược bỏ nhân đôi phụ âm cuối

Trong tiếng Anh (BE) khi một động từ kết thúc bằng một nguyên âm đơn theo sau là một phụ âm, chúng ta thường nhân đôi phụ âm cuối khi chuyển động từ thành dạng phân từ hoặc quá khứ.

Tuy nhiên, theo sự thay đổi tiếng Anh (AE) của Webster ở Hoa Kỳ, việc nhân đôi đã được thay đổi.  

Ví dụ:

 • To cancel – BE: cancelled – AE: canceled
 • To travel – BE: travelled – AE: traveled
 • To label – BE: labelled – AE: labeled

Vậy đâu là cách viết đúng của tiếng Anh?

Mặc dù có những cách viết khác nhau trong tiếng Anh, tất cả các dạng từ đều thường được chấp nhận.

Tuy nhiên, nếu bạn ở một quốc gia nhất định, sử dụng chính tả của quốc gia đó sẽ là lựa chọn tốt nhất ở đó.