Động từ thường trong thì hiện tại

Động từ – một loại từ không phải ai cũng quan tâm nhưng là một phần rất quan trọng đối với mỗi ngôn ngữ và hẳn nhiên cũng là một phần quan trọng trong tiếng Anh. Bài viết ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về động từ có quy tắc để chắc chắn rằng chúng ta hiểu rõ về loại từ này.

Động từ có quy tắc – ở thì hiện tại

Rất may mắn là trong tiếng Anh các động từ ở thì hiện tại không có nhiều quy tắc chia động từ như các ngôn ngữ khác. Điều cần nhớ ở thì hiện tại chính là ngôi thứ ba, số ít (he, she và it) cần thêm “-s” vào từ nguyên mẫu khi chia động từ.

Ví dụ:

I sing

You sing

He/she/it sings

We sing

They sing

Đây là điểm chính yếu phải ghi nhớ đối với các động từ chia ở thì hiện tại thường, trừ khi chúng có đuôi “-ss” thì khi chia ngôi thứ ba số ít sẽ thêm đuôi “-es”.

Ví dụ:

To Kiss = He/she/it kisses

To pass = He/she/it passes

Còn thì quá khứ đơn?

Không giống như thì hiện tại trong tiếng Anh, thì quá khứ đơn có rất nhiều các động từ bất quy tắc và vấn đề là phần lớn các động từ này là động từ phổ biến.

Đối với động từ có quy tắc ở thì hiện tại sẽ đươc chia có quy tắc ở thì quá khứ đơn, quy tắc chia từ cũng rất đơn giản. Tất cả những gì chúng ta phải làm là thêm “ed” – Chỉ có thế!

Ví dụ:

I play = I played

You play = You Played

He/she/it plays = He/she/it played

We play = We played

They play = They played

Cách phát âm từ chia ở quá khứ đơn rất khác nhau. Phần “-ed” sẽ được phát âm khi chúng được thêm vào động từ nguyên mẫu kết thúc bằng “-t” hoặc “-d”. Nếu từ không kết thúc bằng “-t” hay “-d” thì sẽ được phát âm như âm tiết “-t”. Lưu ý rằng luôn có những trường hợp ngoại lệ.

Bước tiếp theo là gì?

Để ghi nhớ những quy tắc chia từ bạn nên tập trung bắt đầu học vào các cặp từ bất quy tắc, học chậm mà chắc. Hãy nhớ rằng đừng quá đặt áp lực cho bản thân phải học quá nhiều từ một lúc.