Buổi phỏng vấn xin việc của bạn đã thành công. Bạn cảm thấy rất hạnh phúc khi nhận được email từ boss của bạn. Đây là email chào mừng bạn đến với công việc mới của mình. Bạn cảm thấy vui mừng và không biết làm thế nào để trả lời. Đây là một số cách bạn có thể dùng để trả lời:

Ví dụ 1:

Dear XXX,

Thank you for your kind emai. I’m glad to be part of this team. It is a great opportunity to work for XXX and I will do my best to contribute to its future and success.

I look forward to working with you.

Kind Regards,

Mario Perez.

 

Ví dụ 2:

Dear XXX,

Thank you for showing confidence in me. I will work to live up to the expectations and I appreciate the opportunity you are giving me to use my talents for XXX.

I am excited to be part of your team and look forward to seeing you on XXX.

Sincerely,

Mario Perez.

 

Nếu ý tưởng gặp đồng nghiệp lần đầu tiên là cho bạn thấy lo lắng. Bạn có thể gửi email trình bày với những người bạn cùng làm việc. Trong email, bạn có thể giới thiệu về mình, giải thích vai trò của mình, lý do tại sao bạn gửi email, và kết luận bằng việc bày tỏ mong muốn của mình để đáp ứng cho người nhận. Dưới đây là một số mẫu bạn có thể gửi cho đồng nghiệp ở vị trí tương đương hoặc thấp hơn.

Ví dụ 1:

Dear XXX,

My name is Mario Perez, I have just been hired as the new sales assistant at XXX. The purpose of this email is to introduce myself to you and give you my contact information, should you need to talk to me. My email address is XXX and my contact phone is +44XXX. I look forward to meeting you in person, and I am excited about working together.

Kind regards,

Mario Perez.

 

Ví dụ 2:

Hello Team!

My name is Mario Perez and I will be taking on the role of Jr. Marketing Director starting on May 25th. I want to take a moment to introduce myself to you and to say hello. I´m so happy to join the team and look forward to meeting everyone in person. Please feel free to come to my office any time, if you have any questions or you would like to meet me.

Best wishes,

Mario Perez.

Leave a Reply