Giới thiệu học viên

Love us? Hãy giới thiệu bạn bè, người thân đang có nhu cầu cải thiện Tiếng Anh với chương trình học hiệu quả tại Yaffle English, với những ưu đãi và quyền lợi như sau:

Người được giới thiệu (học viên mới):

  • Giảm trực tiếp vào học phí từ 200,000đ – 500,000đ khi ghi danh.

Người giới thiệu (thành viên):

  • Được cộng ngay 2,000 đến 6,000 điểm thưởng ngay sau khi bạn bè, người thân ghi danh.

Bấm vào đây để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết chương trình.

Thông tin người được giới thiệu