Giới từ trong tiếng Anh (Prepositions)

Cấu trúc hình thành một câu trong tiếng Anh bao gồm nhiều yếu tố tạo nên như: Chủ ngữ, vị ngữ, tân ngữ, trạng từ,….và giới từ cũng là 1 trong những yếu tố quan trọng.

Đối với người học tiếng Anh, việc sử dụng giới từ rất dễ sai và nhầm lẫn. Hôm nay, Yaffle English xin chia sẻ với các bạn cách sử dụng đúng giới từ trong tiếng Anh.

1. Định nghĩa về giới từ:
– Giới từ là từ loại để chỉ sự liên quan giữa các từ loại trong cụm từ, trong câu.
– Sau giới từ thường là: Danh từ (Noun), Đại từ (Pronoun), và V-ing.

2. Phân loại giới từ:
– Ba giới từ chỉ thời gian “In, On, At” thường khiến người học cảm thấy khó nhớ. Sơ đồ hình phễu sau sẽ giúp bạn nắm vững 1 cách dễ dàng hơn.

*** Giới từ chỉ thời gian:

– Ngoài ra, chúng ta còn có 1 số giới từ chỉ thời gian khác như:

+ Since: kể từ + mốc thời gian (since 2014……)

+ For:  trong/ được + khoảng thời gian (for 3 years….)

+ Ago: trước đây/ cách đây + khoàng thời gian (3 years ago…)

+ Before: trước + mốc thời gian (before 2014…)

+ After: sau khi + mốc thời gian (after 2014…)

*** Giới từ chỉ nơi chốn: Qua hình ảnh minh họa dưới đây sẽ giúp các bạn ghi nhớ dễ dàng hơn.

 

3. Các vị trí của giới từ:

*** Sau “To be”, và trước danh từ (Noun)

Ex: The book is on my table.

*** Sau động từ (Verb)

Ex: I come from Viet Nam.

*** Sau tính từ (Adjective)

Ex: She is angry with you.

*** Giới từ + V-ing : Các động từ theo sau giới từ luôn thêm -ing

Ex: I am tired of waiting 

Hi vọng những chia sẻ trên có thể giúp các bạn trong việc học tiếng Anh để áp dụng vào giao tiếp hàng ngày thật hiệu quả.