Hi Yafflers,

Như đã thông báo trước đó, YEA Team đã cập nhật nâng cấp nội dung học cho các chương trình, vậy làm thế nào để theo dõi, học một cách hiệu quả nhất với nội dung học mới? Vui lòng đọc hướng dẫn sau.

Nội dung mới được phân bổ với lộ trình:

Với chương trình lộ trình mới như vậy, việc hiểu rõ cách học sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn rất nhiều, và hạn chế tối đa được tình trạng bị chênh lệch kỹ năng của mỗi học viên.

Qua bài viết này, cũng xin thông báo tới học viên về việc thay đổi chính sách về book lịch trên hệ thống như sau:

The YEA Team

2 Responses

Leave a Reply