Để đăng nhập, bạn cần có một tài khoản trên hệ thống YEA Booking bằng cách đăng ký một khoá học bất kỳ tại trung tâm Yaffle English Academy. Sau đó việc đăng nhập tương đối đơn giản và là bắt buộc để bạn có thể sử dụng được hệ thống ứng dụng YEA Booking với những chức năng chính như đặt, quản lý lịch học cũng như theo dõi nội dung học và đặc biệt là tương tác với cộng đồng của chúng tôi…

Các bước đăng nhập như sau:

  1. Bấm vào menu bên phải.
  2. Tiếp tục bấm vào nút “Đăng nhập”.
  3. Điền đầy đủ thông tin yêu cầu, hoàn tất bằng cách bấm nút “Xác nhận”.