Thông tin

YEA Booking là gì?

Là hệ thống đặt lịch học linh động chương trình Plus (không giới hạn thực hành) tại Yaffle English Academy, đồng thời cũng là hệ thống tương tác, hỗ trợ, chia sẻ dành cho học viên. Hệ thống nâng cập cập nhật tính năng mới liên tục nhằm mang lại cho học viên chất lượng dịch vụ tốt nhất. 

Làm thế nào để có thể book lịch?

Đầu tiên bạn cần đăng ký một (gói) khoá học bất kỳ để được cấp một tài khoản và bắt đầu tương tác trên hệ thống.

Không giới hạn số buổi học là như thế nào?

Chương trình Plus được triển khai dưới dạng không giới hạn học viên “book” lịch học, đồng nghĩa học viên có thể học bao nhiêu buổi tuỳ vào sắp xếp của bản thân trong khoảng thời gian mà tài khoản của học viên còn hạn sử dụng. Học viên có thể gia hạn bằng cách đăng ký gói khoá học mới tại YEA.

Liên hệ & Hỗ trợ

Chính sách & Điều khoản