Chính sách khóa học

1. Hoàn trả học phí

 • Hoàn trả 75% thanh toán nếu học viên liên lạc với YEA để huỷ khoá học trước 15 ngày so với ngày dự kiến khai giảng.
 • Hoàn trả 50% thanh toán nếu học viên liên lạc với YEA để huỷ khoá học trước 7 ngày so với ngày dự kiến khai giảng.

Ghi chú: Việc hoàn trả học phí sẽ được hoàn tất trong 10 ngày làm việc. Thông qua 2 hình thức: nhận tiền mặt tại trung tâm hoặc chuyển khoản ngân hàng (học viên chịu phụ phí nếu có)

2. Đặt cọc giữ chỗ

 • YEA chấp nhận thanh toán đặt cọc giữ chỗ khoá học dành cho học viên với các hình thức Tiền mặt, Thẻ và Chuyển khoản.
 • Vui lòng thanh toán đủ học phí trước 7 ngày so với ngày dự kiến khai giảng. Nếu không, YEA có thể huỷ đặt cọc của học viên và không hoàn trả.
 • Định mức tối thiểu: 1,000,000đ.

3. Bảo lưu khóa học

 • Học viên chỉ được quyền bảo lưu 1 lần duy nhất / mỗi khoá học.
 • Học viên cần thông báo bảo lưu tối thiểu trước 7 ngày.
 • Khoá học đã diễn ra hơn 50% thời lượng không được quyền bảo lưu.
 • Học viên đã thay đổi khoá học không được quyền bảo lưu.
 • Thời gian bảo lưu có hiệu lực tối đa 60 ngày kể từ ngày thông báo bảo lưu được chấp nhận.
 • Lịch học sau bảo lưu sẽ hoàn toàn do YEA quyết định và sắp xếp theo khung giờ cũ của học viên hoặc khác, phụ thuộc vào lịch trung tâm và nhu cầu của học viên tại thời điểm đó.
 • Lệ phí bảo lưu khoá học:
  • 1 on 1 Class: Miễn phí.
  • Group Class: 1,000,000đ.

4. Thay đổi khóa học

 • Học viên chỉ được quyền đổi khoá học 1 lần duy nhất / mỗi khoá học.
 • Yêu cầu chỉ được chấp nhận sau không quá 2 buổi học đầu tiên.
 • Lệ phí thay đổi khoá học:
  • 1 on 1 Class: Miễn phí.
  • Group Class: 1,000,000đ.

5. Chuyển nhượng khóa học

 • YEA chấp nhận hình thức chuyển nhượng khoá học từ học viên tới người khác.
 • Khoá học đã diễn ra hơn 25% thời lượng không còn giá trị chuyển nhượng.
 • Mỗi khoá học chỉ được chuyển nhượng 1 lần duy nhất.
 • Học viên có thể tự tìm người để chuyển nhượng, không phát sinh lệ phí.
 • YEA hỗ trợ tìm người chuyển nhượng nếu học viên yêu cầu, có lệ phí:
  • 1 on 1 Class: 15% giá trị chuyển nhượng.
  • Group Class: 30% giá trị chuyển nhượng.

6. Tham dự khóa học

 • Học viên vắng quá 5 buổi học không phép, quyền tham dự khoá học đó sẽ bị huỷ bỏ.
 • Học viên đến muộn quá 20 phút không thông báo, quyền tham dự buổi học đó sẽ bị huỷ bỏ.

Lưu ý: Chính sách này không áp dụng cho chương trình Talk Plus.

YEA có quyền từ chối yêu cầu của học viên nếu như nhận thấy lý do không chính đáng.
Chúng tôi cam kết luôn nỗ lực hết sức mang lại chất lượng dịch vụ tốt nhất.
Cám ơn quý học viên đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ tại YEA.

YAFFLE ENGLISH ACADEMY

Last update: 1/8/2018