Hiện chúng tôi có hai định dạng bài kiểm tra đánh giá để học viên có thể tham gia thực hành lý thuyết cũng như đánh giá trình độ cá nhân.

  1. Bài kiểm tra ngắn theo tuần (Quick quiz)
  2. Bài kiểm tra đánh giá cuối khoá học.

Bài kiểm tra ngắn được hiển thị phía dưới nội dung danh sách chủ đề từng tuần, sẽ được cập nhật vào tối thứ 7 hàng tuần tương ứng, học viên có thể truy cập và thực hiện.

Bài kiểm tra đánh giá cuối khoá học nhằm để đánh giá lại trình độ của học viên dựa theo thang cấp độ của trung tâm, bài kiểm tra bao gồm một bài lý thuyết từ vựng, ngữ pháp trên ứng dụng hoặc giấy, một bài kiểm tra thực hành giao tiếp, nghe nói (Interview) trực tiếp với giáo viên tại trung tâm. Kỳ kiểm tra này sẽ được thực hiện sau mỗi lộ trình học được cá nhân hoá cho từng học viên, mỗi 8 tuần / 1 cấp độ nhỏ (Ví dụ: EL1,EL2…), mỗi 16 tuần cho một cấp độ (Ví dụ: BS, EL, PI, IT, UI, AD)