Learning by song: Bedroom Floor – Liam Payne

“Bedroom Floor” với nội dung khám phá những tâm trạng và cảm xúc của một cặp vợ chồng sắp chia tay. Bài hát

là single thứ ba của Liam Payne trong năm 2017. Có thể nói, Liam Payne đã gặt hái được nhiều thành công

trong năm nay khi thể hiện được cá tính riêng của mình. Tạo nên một hình ảnh Liam khác hoàn toàn khi anh còn

trong nhóm One Direction.

 

Baby, heard you’ve been talking about me lately

Telling all your friends how much you hate me

But who you calling up when you get lonely?

When you get lonely, yeah

You be saying real, real nice, real nice things

When I’m touching you

You be getting real, real, real, real, real jealous

When it wasn’t you, oh

And every now when my iPhone, iPhone rings

I be telling you

I told you, I told you, I told you

You said it was over

You said it was over

But your clothes say different on my bedroom floor

You said it was over

You said it was over

But your clothes say different on my bedroom floor

But your clothes say different on my bedroom floor

But your clothes say different on my bedroom floor, yeah

Baby, why you always act like you don’t want me?

Don’t make me bring up your dirty laundry 


We always on and off until you’re on me

Until you’re on me, yeah

You be saying real, real nice, real nice things

When I’m touching you

You be getting real, real, real, real, real jealous

When it wasn’t you, oh

And every now when my iPhone, iPhone rings

I be telling you

I told you, I told you, I told you

You said it was over

You said it was over

But your clothes say different on my bedroom floor

You said it was over

You said it was over

But your clothes say different on my bedroom floor

But your clothes say different on my bedroom floor

But your clothes say different on my bedroom floor, yeah

You said it was over, you said it was over

But your clothes say different on my bedroom floor

But your clothes say different on my bedroom floor, yeah

Oh, my bedroom floor

Your clothes are saying something different now

You wanna break up just to fix it now

Oh, baby

You said it was over

You said it was over

But your clothes say different on my bedroom floor

You said it was over

You said it was over

But your clothes say different on my bedroom floor

But your clothes say different on my bedroom floor

But your clothes say different on my bedroom floor, yeah

You said it was over, you said it was over

But your clothes say different on my bedroom floor

But your clothes say different on my bedroom floor, yeah

 

  • Vocabulary:

Call up (phrasal verbs) = gọi cho ai đó

Dirty laundry = đống quần áo bẩn

It was over = nó đã kết thúc