Learning by Song – Closer (The Chainsmokers ft. Halsey)

Mùa hè sôi động đang đến gần, cùng nhau chào đón và thưởng thức một bài hát với giai điệu bắt tai, cùng MV đậm chất mùa hè với cát trắng, biển xanh.

Thêm một bài hát nữa từ nhóm The Chainsmokers bạn sẽ mê ngay từ lần đầu tiên, kết hợp với Halsey trong Closer.

—-

Hey, I was doing just fine before I met you
I drink too much and that’s an issue
But I’m Ok
Hey, tell your friends it was nice to meet them
But I hope I never see them again

I know it breaks your heart
Moved to the city in a broke down car
And four years, no calls
Now you’re looking pretty in a hotel bar
And I, I, I, I, I can’t stop
No, I, I, I, I, I can’t stop

So baby pull me closer in the back seat of your Rover
That I know you can’t afford 
Bite that tattoo on your shoulder
Pull the sheets right off the corner
Of the mattress that you stole
From your roommate back in Boulder
We ain’t ever getting older

We ain’t ever getting older
We ain’t ever getting older

You, look as good as the day I met you
I forget just why I left you, I was insane
Stay, and play that Blink-182 song
That we beat to death in Tucson, OK

I know it breaks your heart
Moved to the city in a broke down car
And four years, no call
Now I’m looking pretty in a hotel bar
And I, I, I, I, I can’t stop
No, I, I, I, I, I can’t stop

So baby pull me closer in the back seat of your Rover
That I know you can’t afford
Bite that tattoo on your shoulder
Pull the sheets right off the corner
Of the mattress that you stole
From your roommate back in Boulder
We ain’t ever getting older

We ain’t ever getting older
We ain’t ever getting older

So baby pull me closer in the back seat of your Rover
That I know you can’t afford
Bite that tattoo on your shoulder
Pull the sheets right off the corner
Of the mattress that you stole
From your roommate back in Boulder
We ain’t ever getting older

We ain’t ever getting older
No, we ain’t ever getting older
We ain’t ever getting older
No, we ain’t ever getting older
We ain’t ever getting older
We ain’t ever getting older
We ain’t ever getting older
No, we ain’t ever getting older (yeah)

We ain’t ever getting older (yeah)
No, we ain’t ever getting older
We ain’t ever getting older
No we ain’t ever getting older

  • Vocabulary:

issue /ˈɪsjuː/ (n): vấn đề, sự cố

broke-down /ˌbroʊk ˈdaʊn/ (adj): hỏng hóc

– pull me closer: kéo anh lại gần em thêm chút nữa

– afford /əˈfɔː(r)d/ (v): có đủ khả năng, đủ điều kiện (để làm gì)

– right off: (idiom) ngay lập tức

– ain’t /eɪnt/: (trong văn nói) cách nói của từ  ‘am not’, ‘is not’, ‘are not’, ‘has not’, or ‘have not’

– insane /ɪnˈseɪn/ (adj): điên cuồng, mất trí