Learn by song: Late night – Foals

Bài hát “Late night” thuộc thể loại “indie” khá kén người nghe, nhưng một khi đã “cảm” thì bạn không thể rời tai khỏi “earphones”.

—–

Calling out your name (name, name, name)

Oh, I hope that you are somebody
Someone I could count
To pull me to my feet again
When I was in doubt

Oh now Mama, do you hear me?
I’m calling out your name
Oh now Mama, do you hear me?
Calling out your name
Calling out your name

Now I’m the last cowboy in this town
Empty veins and my plastic broken crown

They said I swam the sea that ran around
They said I once was lost but now I’m truly found

And I know the place another way
I feel, I feel no shame
Oh now Mama, do you hear my fear?
It’s coming after me
I’m calling out your name
I’m calling out your name

And I know the place another way
I feel, I feel no shame
Oh now Mama, do you hear my fear?
It’s coming after me

I’m calling out your name

—–

What we learn today?

– veins: tĩnh mạch (tiếng Việt thường gọi ven)
– swam: thì quá khứ của swim (bơi lội)
– cowboy: cao bồi (là người chăn gia súc bằng cách cưỡi trên lưng ngựa, cowboy là một phần của văn hoá và hình ảnh trong lịch sử của người phương tây mà ngày nay trong thế giới hiện đại hầu như không còn tồn tại)