Learning by song: Scared to be lonely – Martin Garrix ft Dua Lipa

Bạn yêu người đó vì chính họ hay vì sợ cô đơn?. Cùng với những DJ đình đám, dòng nhạc EDM đang dần thay da đổi thịt và khoác lên mình một diện mạo mới sâu thẳm hơn. Với “Scared to be lonely’’, Martin Garrix tiếp tục thể hiện khả năng sáng tác của mình, và Dua Lipa khiến mọi thứ thăng hoa bằng chất giọng của cô.

It was great at the very start

Hands on each other 

Couldn’t stand to be far apart

Closer the better

Now we’re picking fights

And slamming doors

Magnifying all our flaws

And I wonder why

Wonder what for

Why we keep coming back for more

Is it just our bodies?

Are we both losing our minds?

Is the only reason you’re holding me tonight

‘Cause we’re scared to be lonely?

Do we need somebody

Just to feel like we’re alright?

Is the only reason you’re holding me tonight

‘Cause we’re scared to be lonely?

Too much time, losing track of us

Where was the real?

Undefined, spiraling out of touch

Forgot how it feels

All the fucked up fights

And slamming doors

Magnifying all our flaws

And I wonder why

Wonder what for

It’s like we keep coming back for more

Is it just our bodies?

Are we both losing our minds?

Is the only reason you’re holding me tonight

‘Cause we’re scared to be lonely?

Do we need somebody

Just to feel like we’re alright?

Is the only reason you’re holding me tonight

‘Cause we’re scared to be lonely?

Scared to be lonely

Even when we know it’s wrong

Been somebody better for us all along

Tell me, how can we keep holding on?

Holding on tonight

‘Cause we’re scared to be lonely

Even when we know it’s wrong

Been somebody better for us all along

Tell me, how can we keep holding on?

Holding on tonight

‘Cause we’re scared to be lonely

Is it just our bodies?

Are we both losing our minds?

Is the only reason you’re holding me tonight

‘Cause we’re scared to be lonely?

Scared to be lonely

Scared to be lonely

Scared to be lonely

Eh, eh, scared to be lonely.

  • Vocabulary:

Slamming doors: đóng sầm cửa.

Fucked up fights: cuộc cãi vã nảy lửa.

Hands on each other: Tay trong tay nhau.

Far apart: xa rời.

Magnify /ˈmæɡnɪfaɪ/ (v): phóng đại.